יולי 2020 – מארז פרוזה מתורגמת

160.00

32.00

הבת מחוץ לארץ

מאת: נג'את אל האשמי
מקטלאנית: רמי סערי
נקה
37.00

הבנקאי האנרכיסט

מאת: פרננדו פסואה
תרגום: יורם מלצר
נקה
28.00

אבן מקיר

מאת: מריה ברבל
תרגום: רמי סערי
נקה
88.00

היעד

מאת: רוי זינק
תרגום: ליאור בצר

כל הספרים הדיגיטליים שלנו ניתנים לקריאה גם במכשירי קינדל

160.00