חוות דעת – כתב יד – פרוזה מבוגרים

1,755.00

חוות דעת לכתב יד לספר פרוזה למבוגרים.

מפורט, מנומק תוך מתן עצות לשיפור.

1755 ש"ח.

המחיר כולל מע"מ.

חוות הדעת תינתן לכותב עד שישה שבועות לאחר קבלת כתב היד במערכת ולאחר הסדרת התשלום.

 

1,755.00