חוות דעת – כתב יד – ספר נוער מכיתות ז' ומעלה

1,170.00

כל הספרים הדיגיטליים שלנו ניתנים לקריאה גם במכשירי קינדל

חוות דעת לכתב יד לכיתות ז' עד י"ב.

מפורט, מנומק תוך מתן עצות לשיפור.

חוות הדעת תינתן לכותב עד שישה שבועות לאחר קבלת כתב היד במערכת ולאחר הסדרת התשלום.

 

1,170.00

אפליד קידום אתרים בגוגל