א

בדיקת כתב יד

נקה

עבור בדיקת כתב יד לשם הוצאתו לאור ב"רימונים":

לבדיקת קובץ לספר ילדים לגיל הרך (עד גיל 6) – 117 ₪ כולל מע"מ
לבדיקת קובץ לספר ילדים לגילאי בית הספר היסודי – 117 ₪ כולל מע"מ
לבדיקת קובץ לספר נוער ולספר פרוזה למבוגרים – 175 ₪ כולל מע"מ
לבדיקת קובץ שירה – 175 ₪ כולל מע"מ
לבדיקת קובץ לספרות פנאי, הדרכה ועיון – 234 ₪ כולל מע"מ

אנו חוזרים עם תשובות עד חודשיים מיום שליחת כתב היד אלינו.
בסיום הרכישה יוצג טופס מילוי פרטים ואפשרות להעלאת הקובץ לבדיקה.

נקה