רימונים מספקת גם שירותי הפקה לסופרים עצמאיים ושירותי לקטורה וייעוץ כדלקמן

לקטורה אישית פרטית

חוות דעת מפורטת לכותבים

 ליווי כתיבה פרטי לסופר