לקטורה אישית פרטית

מציג את כל 4 התוצאות

כותבים המעוניינים לקבל חוות דעת ביקורתית מפורטת ומנומקת על כתב-היד שלהם, יוכלו לשלוח אותו לבית ההוצאה.
כתב-היד ייבחן על ידי אחד העורכים הספרותיים המנוסים שלנו. בעקבות הקריאה, תיכתב חוות דעת המפרטת את ההתרשמות מאיכות הטקסט והשפה, מהעלילה, מחולשות, מכשלים, מחוזקות ומאיכויות שעולות מכתב היד.

1,170.00

חוות דעת לכתב יד לכיתות ז' עד י"ב. מפורט, מנומק תוך מתן עצות לשיפור.   חוות הדעת תינתן לכותב עד שישה שבועות לאחר קבלת כתב היד במערכת ולאחר הסדרת התשלום.  

1,755.00

חוות דעת לכתב יד לספר פרוזה למבוגרים. מפורט, מנומק תוך מתן עצות לשיפור. 1755 ש"ח. המחיר כולל מע"מ. חוות הדעת תינתן לכותב עד שישה שבועות לאחר קבלת כתב היד במערכת ולאחר הסדרת התשלום.  

585.00

חוות דעת לכתב יד לספר ילדים מכיתה ב' עד ו' – כולל. מפורט, מנומק תוך מתן עצות לשיפור. 585 ש"ח. המחיר כולל מע"מ. חוות הדעת תינתן לכותב עד שלושה שבועות לאחר קבלת כתב היד במערכת ולאחר הסדרת התשלום.  

לקטורה אישית פרטית

חוות דעת – ספר ילדים לגיל הרך

410.00

חוות דעת לכתב יד לספר ילדים עד גיל 6 מפורט, מנומק תוך מתן עצות לשיפור. 410 ש"ח. המחיר כולל מע"מ. חוות הדעת תינתן לכותב עד שבועיים לאחר קבלת כתב היד במערכת ולאחר הסדרת התשלום.