חוות דעת – כתב יד לילדים בגיל בית ספר יסודי

585.00

חוות דעת לכתב יד לספר ילדים מכיתה ב' עד ו' – כולל.

מפורט, מנומק תוך מתן עצות לשיפור.

585 ש"ח.

המחיר כולל מע"מ.

חוות הדעת תינתן לכותב עד שלושה שבועות לאחר קבלת כתב היד במערכת ולאחר הסדרת התשלום.

 

585.00